تسلط بر زبان انگلیسی

Mastering your English language abilities

Mastering your English language abilities

تسلط بر زبان انگلیسی

با سلام
هدف من از ایجاد این وبلاگ در اختیار گذاشتن مطالب مهم در رابطه با تمامی جنبه های مختلف زبان انگلیسی می باشد. مطالبی که در ذهن ایجاد سوال می کنند و در کمتر کتابی از آنها سخن به میان آمده است که تمامی آنها را از کتب مرجع معتبر و مطالعات خودم جمع آوری کردم.
همچنین دوستانی که خواستار ترجمه هستند از سربرگ ترجمه متون و یا کلاسهای خصوصی می توانند از سربرگ ارتباط با من اقدام نمایند.

طبقه بندی موضوعی
نایت اسکین-ابزار گوکل پلاس

۱ مطلب با موضوع «خانه :: Grammar Contents» ثبت شده است

Contents         در زبان انگلیسی واحد های گرامر به چهار دسته تقسیم می شوند:

A.     Word ( Parts of speech )

a.    Noun

b.   Verb

c.    Pronoun

d.   Adjective

e.    Adverb

f.     Preposition

g.   Conjunction

h.   Interjection

i.      Article and Determiner  - more recently –

 

B.    Phrase

a.    Verb phrase

b.   Noun phrase

c.    Adjective phrase

d.   Adverb phrase

e.    Preposition phrase

 

C.    Clause

a.Independent (main) clause

b. dependent (subordinated) clause

 

 D.   Sentence

       a. Simple

       b. Compound

       c. Complex

       d. Compound - Complex

هدایت به بالای صفحه

وب ابزار