تسلط بر زبان انگلیسی

Mastering your English language abilities

Mastering your English language abilities

تسلط بر زبان انگلیسی

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ به اشتراک گذاشتن مطالب مهم در رابطه با تمامی جنبه های مختلف زبان انگلیسی می باشد. مطالبی که در ذهن ایجاد سوال می کنند و در کمتر کتابی از آنها سخن به میان آمده است.
تمامی مطالب این وبلاگ را از کتب مرجع معتبر و مطالعات خودم جمع آوری کرده ام.
همچنین دوستانی که خواستار ترجمه و یا کلاسهای خصوصی هستند، می توانند از سربرگ ارتباط با من اقدام نمایند.
باتشکر
کیوان فتحی نژاد

طبقه بندی موضوعی
نایت اسکین-ابزار گوکل پلاس

۱ مطلب با موضوع «خانه :: Grammar Contents :: Adverb» ثبت شده است

Adverb

قید ها دسته ای از کلمات هستند که به توصیف فعل (1) می پردازند. همچنین می توانند توصیف کننده ی  صفات (2) ، جمله ها (3) و دیگر قید ها (4) باشند.

 

(1) I’m always hungry.

     He sings loudly.

(2) It is nearly complete.

     He is very tall.

(3) Fortunately, I brought an umbrella.

(4) She speaks very quietly.

     The race finished too quickly.

قید ها را می توان از نظر طرز قرار گرفتن در جمله به چند دسته تقسیم کرد:

       1. در اول جمله ( Front-position ):

Yesterday morning something very strange happened.

       2. قبل از افعل اصلی یا در وسط جمله( Mid-position ) بعد از فعل های کمکی یا tobe :

                                                                                                                                            I really prefer to wait for the manager

I often get headaches.                                                                                                                                                                  

He usually drinks coffee.                                                                                                                                                               
I have never wanted to get fired.                                                                                                                                                   

My brother completely forgot my birthday.                                                                                                                                     

در اینجا توجه کنید که، بعضی از فعل ها برای کامل شدن معنی جمله نیاز مند مفعول می باشند و در این موارد، قید را بین فعل و مفعول استفاده نمی کنیم. یعنی اگر بگوییم He drinks usually coffee  غلط است. پس در این صورت : adverb + verb + object

        3. در آخر جمله ( End-position ):

I’ll call you later.

What are you going to do tomorrow?

هدایت به بالای صفحه

وب ابزار