تسلط بر زبان انگلیسی

Mastering your English language abilities

Mastering your English language abilities

تسلط بر زبان انگلیسی

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ به اشتراک گذاشتن مطالب مهم در رابطه با تمامی جنبه های مختلف زبان انگلیسی می باشد. مطالبی که در ذهن ایجاد سوال می کنند و در کمتر کتابی از آنها سخن به میان آمده است.
تمامی مطالب این وبلاگ را از کتب مرجع معتبر و مطالعات خودم جمع آوری کرده ام.
همچنین دوستانی که خواستار ترجمه و یا کلاسهای خصوصی هستند، می توانند از سربرگ ارتباط با من اقدام نمایند.
باتشکر
کیوان فتحی نژاد

طبقه بندی موضوعی
نایت اسکین-ابزار گوکل پلاس

۱ مطلب با موضوع «خانه :: Grammar Contents :: Verb» ثبت شده است

verb

در زبان انگلیسی می توان فعل ها را تقسیم بندی کرد:

     1. Main verb : افعال اصلی هستند که دو حالت دارند:

             1.Action verb :

                رفتار ما را توصیف می کنند ( What we do ) مثال : Run, Cook, Sleep, Read, Work, Swim           

                و یا چه رویدادی اتفاق افتاده است ( What happens )مثال : I saw him. / He had an accident           

            2.State verb :

               بیانگر افکار ما هستند ( What we think ) مثال : Know, Understand, believe, realize, remember 

               و چه احساسی داریم ( How we feel ) مثال : Hate, love, happy, sad, appreciate 

               شامل شدن را نشان می دهند ( Inclusion ) مثال :Include, contain, consist of                                 

               مالکیت چیزی را به کسی نسبت می دهند ( Possession ) مثال : Belong to, own

       بنابراین می توان فعل را به انجام گرفتن عملی یا توصیف حالتی نسبت داد و این عمل و یا حالت را با زمان نشان می دهیم.

       در هر زبانی سه زمان اصلی گذشته ، حال و آینده وجود دارد.

  • برای جزئیات بیشتر به بخش verb tense مراجعه کنید.

    2. Auxiliary verb  :

    در جمله ها، بسیاری از مفهوم ها نظیر سوال پرسیدن، منفی کردن، زمان، مقایسه، استمرار، تکرار، اجبار و...

    از فعل گرفته می شود.اما در زبان انگلیسی برای فعل در بیشترین حالت پنج شکل را می توان در نظر گرفت :

  Go = go, goes, going, went, gone  

    پس برای اضافه کردن مفاهیم بالا نیازمند نوعی دیگر از فعل هستیم که به کمک فعل اصلی جمله می آیند.

    از این رو به آنها فعل کمکی یا همان Auxiliary ( helping ) verb   می گوییم.

    فعل کمکی را می توان به دو دسته تقسیم کرد :

           1. Auxiliary verb be, do & have

           2. Modal Auxiliary verb

  • برای جزئیات بیشتر به بخش Auxiliary verbs و Modal auxiliary مراجعه کنید.

                                                                                                                      

هدایت به بالای صفحه

وب ابزار