تسلط بر زبان انگلیسی

Mastering your English language abilities

Mastering your English language abilities

تسلط بر زبان انگلیسی

با سلام
هدف من از ایجاد این وبلاگ در اختیار گذاشتن مطالب مهم در رابطه با تمامی جنبه های مختلف زبان انگلیسی می باشد. مطالبی که در ذهن ایجاد سوال می کنند و در کمتر کتابی از آنها سخن به میان آمده است که تمامی آنها را از کتب مرجع معتبر و مطالعات خودم جمع آوری کردم.
همچنین دوستانی که خواستار ترجمه هستند از سربرگ ترجمه متون و یا کلاسهای خصوصی می توانند از سربرگ ارتباط با من اقدام نمایند.

طبقه بندی موضوعی
نایت اسکین-ابزار گوکل پلاس

برای یک مترجم ضروری است که در ترجمه متون بر هر دو زبان مبدا و مقصد اشراف کامل داشته باشد.

در اینجا سعی شده است که مباحث مهم و کاربردی به صورت جامع و کامل گردآوری شود.

          دستور زبان فارسی - دکتر خانلری (حجم: 4.28 مگابایت)

          دستور زبان فارسی - دکتر انوری (حجم: 4.28 مگابایت)

          دستور زبان فارسی - 5 استاد (حجم: 7.84 مگابایت)

          توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی - دکتر باطنی(حجم: 3.6 مگابایت)

          کارگاه آموزش شعر و ادبیات فارسی - علی جعفر محمدی(حجم: 1.35 مگابایت)

              

هدایت به بالای صفحه

وب ابزار