تسلط بر زبان انگلیسی

Mastering your English language abilities

Mastering your English language abilities

تسلط بر زبان انگلیسی

با سلام
هدف از ایجاد این وبلاگ به اشتراک گذاشتن مطالب مهم در رابطه با تمامی جنبه های مختلف زبان انگلیسی می باشد. مطالبی که در ذهن ایجاد سوال می کنند و در کمتر کتابی از آنها سخن به میان آمده است.
تمامی مطالب این وبلاگ را از کتب مرجع معتبر و مطالعات خودم جمع آوری کرده ام.
همچنین دوستانی که خواستار ترجمه و یا کلاسهای خصوصی هستند، می توانند از سربرگ ارتباط با من اقدام نمایند.
باتشکر
کیوان فتحی نژاد

طبقه بندی موضوعی
نایت اسکین-ابزار گوکل پلاس

۱ مطلب با موضوع «خانه :: Grammar Contents :: pronuon» ثبت شده است

pronoun

تقیسم بندی ضمایر در زبان به شرح ذیل می باشد:

1.ضمایر شخصی ( Personal Pronoun ) :

        برای صحبت کردن درباره خود و دیگران از ضمایر شخصی استفاده می کنیم. این ضمایر در زبان برای جانشینی

        اسم و جلوگیری از تکرار آن در جمله استفاده می شوند و در 4 نقش متفاوت از جمله قرار می گیرند:

  1. نقش فاعلی: به آنها ضمایر فاعلی ( Subject pronoun )گفته و جانشین فاعل جمله می شوند و قبل از فعل اصلی می آیند.
  2. نقش مفعولی : به آنها ضمایر مفعولی ( Object pronoun )گفته و جانشین مفعول جمله می شوند و بعد از فعل اصلی می آیند.

           به مثال زیر توجه کنید:

John loves Mary. = He loves her.

John = subject

Mary = object

در جمله بالا فاعل جمله کننده کار است و مفعول جمله کسی یا چیزی است که اثر آن کار به فاعل تمام نمی شود و

به ناچار به دیگری می رسد. از آنجایی که فرمول ساخت جمله در زبان انگلیسی به صورت : Subject + verb + object

می باشد، John فاعل جمله که عمل دوست داشتن از او سر زده و Mary مفعول که عمل دوست داشتن بر او واقع

شده است.

       3.نقش مالکیت :

          در اینجا به دو حالت می توان مالکیت یا Possession را نشان داد:

               1.بوسیله ی ضمایر ملکی ( Possessive pronoun )  : همانطور که از اسم ضمیر بر می آید، جانشین اسم

                  شده و مالکیت بر کسی یا چیزی را نشان می دهد.

               2. یا از طریق صفات ملکی ( Possessive adjective ) : از اسم صفت متوجه می شویم که باید اسمی را توصیف کنیم.

                  این صفات همیشه همراه با اسمی بعد از خود می آیند و مالکیت بر کسی یا چیزی را نشان می دهند. اما با اینکه

                  به آنها صفات ملکی گفته می شود، جز صفتها بشمار نمی آیند.

               به مثالهای زیر توجه کنید:

It is my car. It’s mine.

It is his car. It’s his.

It is her car. It’s hers.

         4.نقش انعکاسی:

           ضمایر انعکاسی ( Reflexive pronoun ) زمانی بکار می روند که فاعل و مفعول جمله یکی باشند.

           به مثالهای زیر توجه کنید:

I cut myself.

I’m going to tell her some facts about herself.

He saw himself in the mirror.

 

هدایت به بالای صفحه

وب ابزار